Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Thông tin Toàn Cầu GB cung cấp dịch vụ xây dựng CSDL GIS theo dự án hoặc theo yêu cầu khách hàng với tiêu chuẩn, quy mô và mức độ chi tiết, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

CSDL là một thành phần quan trọng nhất trong một hệ thống, do đó CSDL GIS sẽ quyết định chất lượng của toàn hệ thống như thế nào, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực GIS, chúng tôi đã tham gia vào nhiều dự án thuộc nhiều lĩnh vực như:

+ Hạ tầng đô thị: Quy hoạch, Cấp nước và thoát nước, Viễn thông, Điện lực, Cây xanh, Chiếu sáng, Giao thông

+ Nông nghiệp: Quản lý Đê điều, Hệ thống thủy lợi, Phòng chống thiên tai, Phòng chống chữa cháy rừng trong Lâm nghiệp, Đất trồng, Trồng trọt, Chăn nuôi, Thức ăn trong chăn nuôi, Dịch tễ.

+ Giáo dục, Trường học.

+ Giao thông vận tải: Tracking, Logistic.

+ Quản lý đất đai.

+ Phân phối, bán hàng.

+ Môi trường: Quan trắc Môi trường, Quản lý chất thải nguy hại, Ô nhiễm nguồn nước, khai thác nước ngầm trong lĩnh vực Quản lý Môi trường.

+ Các dịch vụ hành chính công.

+ Quản lý và điều hành Công việc.

Việc am hiểu và sử dụng thành thạo để làm chủ các Công nghệ, Kỹ thuật và Quy trình cũng là một bước rất quan trọng để xây dựng CSDL. Các CSDL đều phải đáp ứng được việc lưu trữ, truy cập và xử lý, đảm bảo tính sẵn sàng để truy xuất, hiển thị và thống kê khi sử dụng.

Mô hình cơ sở dữ liệu GIS

Mô hình quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung:

Chúng tôi tin tưởng rằng bằng kinh nghiệm, khả năng và sự tận tụy của mình, Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Thông tin Toàn Cầu GB sẽ cung cấp dịch vụ về CSDL GIS chuyên nghiệp và phù hợp cho từng khách hàng và từng lĩnh vực.