Giáo dục thông minh

Giáo dục thông minh

Mô hình giáo dục thông minh được xác định hướng tới mô hình giáo dục được trang bị cơ sở vật chất, các thiết bị và phần mềm tiên tiến, ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý xuyên suốt. Có kết nối Internet và truy cập trực tiếp tới các học liệu điện tử.

Xem chi tiết
0243.857.0666