Chuyên tư vấn thiết kế và cung cấp các thiết bị chuyên dụng trong lĩnh vực quan trắc môi trường tự động, bao gồm: nước mặt, nước thải, không khí xung quanh, khí thải thông qua các sản phẩm mà chúng tôi vinh dự là nhà phân phối ủy quyền tại Việt Nam. Toàn bộ giải pháp và thiết bị cho một trạm quan trắc môi trường tự động đáp ứng đầy đủ các thông tin, quy định và quy chuẩn được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Giải pháp chung cho hệ thống quan trắc môi trường tự động


 
Giải pháp cho hệ thống quan trắc nước thải tự động
 
Giải pháp cho hệ thống quan trắc khí thải thải tự động
 
Giải pháp cho hệ thống quan trắc không khí tự động