Hệ thống y tế thông minh tập trung vào việc ứng dụng CNTT để cải tiến phương thức quản lý, lấy người bệnh làm trung tâm; giúp cho các chuyên gia y tế và người bệnh dễ dàng truy cập thông tin sức khỏe, tạo nền tảng cho triển khai mô hình khám chữa bệnh từ xa; giúp cho các chuyên gia y tế dễ dàng tra cứu hồ sơ bệnh nhân, cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ kê đơn thuốc điện tử, nhắc người bệnh tái khám và chăm sóc tại nhà sau xuất viện từ đó mang lại hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn, hạn chế và giảm thiểu tai biến y khoa trong quá trình điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.