Công ty Cổ phần Tích hợp Hệ thống Thông tin Toàn cầu GB có nhiều năm kinh nghiệm trong việc Xây dựng Trung tâm Hành chính công các Huyện, Xã. Với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi xây dựng một trung tâm Hành chính:

- Tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của hệ thống chính trị trong việc cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị và hành chính công, góp phần xây dựng chính quyền “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”

- Giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và hạn chế khâu trung gian, rút ngắn thời  gian giải quyết so với quy định.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, tận tâm phục vụ nhân dân; xác định nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, công chức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi giải quyết thủ tục hành chính.

- Phấn đấu đến các năm tới, hầu hết các thủ tục hành chính được đưa vào Trung tâm thực hiện; chuẩn bị và tạo tiền đề để xây dựng cơ chế cung cấp các dịch vụ công thực hiện tại Trung tâm Hành chính công theo lộ trình phù hợp.

+ Khu vực quản lý, điều hành chung của Trung tâm;

  + Khu vực đặt các trang thiết bị công nghệ thông tin, máy lấy số xếp hàng tự động, tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

  + Khu ngồi chờ: Bố trí đủ số ghế ngồi, bàn để viết dành cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch

  + Khu vực tiếp nhận hồ sơ được chia thành từng quầy tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau

  + Khu vực trả kết quả và thu phí, lệ phí

  + Khu vực giám sát và giải quyết kiến nghị

  + Khu vực tư vấn pháp lý, bưu chính, viễn thông

  + Khu vực dành cho các dịch vụ khác như: photo, in ấn...

                                                                              Mô hình trung tâm Hành chính công 

- Trung tâm được trang bị hạ tầng công nghệ thông tin và các thiết bị chuyên dụng khác để ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, thống nhất trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; Các thiết bị được kiểm định về độ an toàn bảo mật thông tin theo quy định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Hệ thống phần mềm điện tử được đầu tư dùng chung tại Trung tâm và kết nối tất cả các cơ quan, đơn vị với các phân hệ chức năng khoa học, rõ ràng, tiện lợi, có tính tự động, tính mở cao, tích hợp chữ ký số, có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo quy định.