Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Thông tin Toàn Cầu GB bên cạnh việc phát triển số hóa lưu trữ điện tử - chuyển đổi số thì còn phát triển mạnh và đi đầu trong lĩnh vực số hóa xây dựng CSDL đo vẽ dữ liệu không gian dạng 3D bằng công nghệ quét laser 3 chiều công nghệ cao. 

 Bên cạnh sự phát triển chóng mặt của xã hội thì cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về thiên tai, thảm họa thì nhu cầu về lưu trữ, bảo tồn các di tích, di sản văn hóa phi vật thể và cổ vật đang dần mai một là điều hết sức cần thiết. Từ những như cầu thực tế hiện nay Toàn Cầu GB đã đưa ra giải pháp số hóa 3D và quét Laser 3 chiều để giải quyết những bất cập khó khăn trên.

Một số sản phẩm hình ảnh đã được phục dựng lại bằng công nghệ 3D:

                                      

 

                                      

                                   Quả cầu chạm lọng Cửu long đặt trang trọng ở gian giữa bảo tàng cổ vật cung đình Huế

                                      

Lăng mộ các vua Buganda tại  Kasubi, Urganda, được phục dựng từ dữ liệu quét laser 3D sau một vụ cháy gây ra bởi phần tử nổi loạn.