Hệ thống dự báo, cảnh báo lũ, lụt là sự kết hợp các mô hình thủy văn, thủy lực truyền thống với công nghệ máy học được nhóm nghiên cứu phát triển nhằm đưa ra các dự báo, cung cấp thông tin hỗ trợ ứng phó khẩn cấp.

Hệ thống cũng đưa ra cảnh báo hạn hán cung cấp thông tin qua 2 chỉ số hạn khí tượng và hạn thủy văn. Hai chỉ số này cũng giúp người dùng có thông tin về tình hình hạn hán theo mùa và mức độ thiếu nước của cây trồng theo thời gian thực để người dân có phương án xử lý kịp thời.

          

                                                   Hệ thống cảnh báo lũ lụt trên bản đồ. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, hệ thống còn cho phép nhận thông tin đóng góp từ cộng đồng. "Khi người dùng đang ở trong khu vực ngập lụt cần cứu hộ, họ chỉ cần vào trang Web và chọn chức năng chụp ảnh và mô tả yêu cầu cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng cứu hộ cứu nạn sẽ biết người dùng ở đâu, hiện trạng ngập lụt thế nào và lên kế hoạch trợ giúp" 

Hệ thống được kết hợp với Viện khoa học tài nguyên nước xây dựng, tập huấn và chuyển giao cho cán bộ ban chỉ huy phòng chống thiên tai của Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh (https://canhbaolu.bache.vn).

Chi tiết theo link báo vnexpress: https://vnexpress.net/he-thong-giam-sat-du-bao-thien-tai-4497435.html