Ngày 24/4/2021 vừa qua đại diện công ty thay mặt Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV công ty GB đã vinh dự nhận Cup và Giấy chứng nhận giải thưởng Sao khuê 2021 do Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức.

                                  

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia các doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT được xác định là lực lượng tiên phong để thực hiện nhiệm vụ này. Từ hiện trạng thực tế, GB luôn nhận thức rõ ràng sứ mệnh và mục tiêu của mình để không ngừng sáng tạo, nghiên cứu nhằm giới thiệu ra thị trường những sản phẩm, giải pháp công nghệ khác biệt, tiến tiến, tiên phong trong lĩnh vực môi trường và công nghệ thông tin.  

http://giaithuongsaokhue.vn/2021/05/12/he-thong-phan-mem-canh-bao-du-bao-lu-cua-cong-ty-co-phan-tich-hop-he-thong-thong-tin-toan-cau-gb-duoc-vinh-danh-tai-sao-khue-2021/