Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII. Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại Hội Công đoàn Công ty ngày 21/03/2022 của Ban Chấp Hành xây dựng, được sự đồng ý của Ban Giám đốc, Công ty CP tích hợp hệ thống thông tin toàn cầu GB đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025 vào ngày 31/03/2022

Đại hội được tổ chức vào 9h30 ngày 31/03/2021 và kết thúc vào hồi 10h50 cùng ngày

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Công đoàn Công ty đã cố gắng trong công tác tổ chức thực hiện và đạt kết quả đáng khích lệ. Công đoàn Công ty đã áp dụng đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động đem lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu và hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Mọi hoạt động của Công đoàn Công ty luôn nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình từ đội ngũ đoàn viên

Đại hội đã báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2025

  • Tiếp tục phát huy phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú; đổi mới mục tiêu.
  • Tích cực hướng hoạt động vào chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên.
  • Xây dựng đội ngũ đoàn viên giỏi về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của cơ quan.

Danh sách bầu cử trong BCH Công đoàn lần thứ II - Nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 09 đồng chí. Trong cuộc họp, BCH đã thống nhất bầu ông Nguyễn Tiến - Giám đốc Trung tâm 03, người có số phiếu bầu cao nhất giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn. Lần lượt hai ủy viên BCH là bà Vũ Thị Thanh - Phòng Đấu thầu Đầu tư và bà Nguyễn Thị Thúy - Trung tâm tư vấn.

Một số hình ảnh trong đại hội:

     

                                                                                                   Lễ Chào cờ

     

     

     

                                                BCH Công đoàn nhiệm kì I tặng hoa cho BCH công đoàn nhiệm kỳ II