Trong không khí vui tươi phấn khởi cùng đoàn viên công đoàn; được sự chỉ đạo của BCH Công đoàn Khoá II; sự quan tâm tạo điều kiện của Ban lãnh đạo công ty, ngày 10/4/2023 Công đoàn Công ty cổ phần tích hợp hệ thống thông tin toàn cầu GB đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, về phía ban lãnh đạo công ty có

 ông Phạm Minh Ngọc – Chủ tịch HĐQT

 bà Đặng Thị Minh Đức – Tổng Giám đốc

Tham dự đại hội còn có hơn 40 đại biểu, đại diện cho các đoàn viên công đoàn thuộc Công ty cổ phần tích hợp hệ thống thông tin toàn cầu GB.

Trong nhiệm kỳ 2021-2023, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Công đoàn Khóa II, được sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Ban lãnh đạo công ty, sự phối hợp, đồng hành, ủng hộ, đóng góp, đồng tâm, hợp lực của tập thể, cán bộ, đoàn viên, người lao động trong công ty, Công đoàn Công ty GB đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn; đời sống tinh thần của người lao động được chăm lo chu đáo, điều kiện làm việc không ngừng được cải thiện, quan hệ lao động được tạo lập hài hoà trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, trung thực. Người lao động trong công ty chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước… Đại hội đã nhìn nhận, đánh giá các hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2021-2023, đề ra phương hướng hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Các đại biểu tham dự Đại hội đã tích cực đóng góp những ý kiến tham luận làm rõ thêm kết quả đạt được của Công đoàn công ty trong nhiệm kỳ qua và đề xuất những kiến nghị, giải pháp để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đ/c Phạm Minh Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty:  Tạo các điều kiện tốt nhất để công đoàn phát triển lớn mạnh, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội công đoàn đã đề ra. Đại hội tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo sát sao, đầy tình cảm, trách nhiệm của đồng chí Phạm Minh Ngọc.

                                                   Ông Phạm Minh Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đồng thời, Đại hội đã bầu ra 3 đ/c BCH Công đoàn khóa mới đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng để Lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội và đề ra phương hướng, chương trình hành động cụ thể để thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ tới. Với sự quyết tâm và nhiệt huyết của Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, Công đoàn Công ty cổ phần tích hợp hệ thống thông tin toàn cầu GB phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội.