Trong năm 2020, Huyện Ba Chẽ đã triển khai thực hiện dự án Xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo lũ và xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ ngập ủng, sụt lở đất huyện Ba Chẽ theo Đề án "Phòng chống lũ lụt, sạt lở đất trên địa bàn huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2019 - 2025. Dự án được Công ty GB hoàn thành đã cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo sớm về tình hình lũ lụt cho cán bộ và nhân dân biết trước để phòng, chống; giảm thiểu thiệt hại về người và cơ sở vật chất của nhà nước và nhân dân trên địa bàn huyện; giúp Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó với lũ, lụt và sạt lở đất cũng như công tác quy hoạch sử dụng đất, công tác di dời nhà dân và các công trình công cộng ra khỏi những vị trí có nguy cơ cao xảy ra lũ, lụt và sạt lở đất, để giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Để công tác quản lý, phát huy hệ thống cảnh báo, dự báo lũ hiệu quả; trong chương trình tập huấn, đào tạo, gần 40 học viên đến từ các đoàn thể, ban ngành được thông tin mục tiêu, nội dung trọng tâm của các dự án; hướng dẫn truy cập, khai thác sử dụng trang thông tin cảnh báo lũ Ba Chẽ (tên miền https://canhbaolu.bache.vn); hướng dẫn cách cài đặt phần mềm, cách điều khiển, sử dụng camera của hệ thống; thực hành truy xuất thông tin từ trang thông tin cảnh báo lũ trên máy tính và điện thoại thông minh. Ngoài ra, các học viên được giới thiệu, hướng dẫn sử dụng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, ngập úng, sạt lở đất; hướng dẫn sử dụng các phần mềm để hiệu chỉnh, biên tập, in ấn các loại bản đồ.


          
          
   Các cán bộ nhân viên Công ty hướng dẫn học viên thực hành truy xuất thông tin trên trang thông tin cảnh báo lũ Ba Chẽ trên máy tính cá nhân.
Việc chuyển giao sản phẩm trong dự án xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo lũ và xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ ngập úng, sạt lở đất trên địa bàn huyện Ba Chẽ là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phòng, chống lũ lụt, sụt lở đất trên địa bàn; qua đó thành lập được bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ rủi ro ngập lụt và sạt lở đất, nhằm cảnh báo sớm về tình hình mưa lũ; qua đó Cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị chức năng từ huyện đến cơ sở chủ động, nâng cao năng lực ứng phó hiệu quả với tình hình thiên tai, bão lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.