Nét văn hóa rõ ràng và dễ thấy nhất tại GB chính là văn hóa đào tạo và học hỏi không ngừng. Khi có những giải pháp hay sản phẩm mới, GB sẽ tổ chức buổi đào tạo cho toàn thể nhân viên công ty để CBNV để có thể nắm bắt, hiểu rõ về sản phẩm đó.   

Với mong muốn mang tới những giải pháp tổng thể tốt nhất cùng nhiều tiện ích và sự thuận lợi tối đa cho khách hàng, Công ty GB luôn nghiên cứu và tìm ra các sản phẩm công nghệ thông minh như các giải pháp số hóa phục vụ cho công tác lưu trữ và quản lý hồ sơ, tài liệu một cách dễ dàng, nhanh gọn hơn hay phần mềm phòng họp không giấy,...

Một số hình ảnh của các buổi đào tạo:

                         

                         

Buổi đào tạo tập trung giới thiệu về các sản phẩm/giải pháp như: Số hóa tài liệu - Chuyển đổi số, Giải pháp tổng thể về hệ thống mạng, Phát triển phần mềm GIS,…

                               

                               

                               

Trong suốt các buổi đào tạo, tất cả mọi người đã cùng trao đổi, thảo luận vô cùng sôi nổi, trả lời các câu hỏi đặt ra và nhận được những món quà ý nghĩa từ Công ty.

Ban lãnh đạo công ty mong muốn rằng thông qua khóa đào tạo này sẽ nâng cao kiến thức sản phẩm của toàn bộ nhân viên, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc.